Termes

Condicions generals


Les presents condicions generals regulen l’ús i accés al lloc web o servei d’Internet que Sumagrup Tecnologies d’Informació S.L. (d’ara endavant “Sumagrup”) amb domicili social en Parc Salvador Castell 55, d’Algemesí, NIF B97385686, posa a disposició dels usuaris a través de l’adreça electrònica: http://www.sumagrup.com .

L’ús del lloc web per part de qualsevol usuari comporta la plena acceptació de les presents condicions i criteris que consten permanentment exposats en el web, sota la versió publicada i vigent en cada moment. A aquest efecte es recomana a l’usuari llegir atentament les condicions i instruccions exposades a les pàgines web cada vegada que accedeixi a les mateixes, així com la necessitat de recarregar en cada moment els continguts que es trobin en la memòria cau del propi ordinador de l’usuari a l’objecte de rebre una informació plenament actualitzada.
Tot això sense perjudici de les condicions específiques que regulin cada un dels productes i serveis la contractació dels quals resulti accessible a través de les pàgines web.

Objecte


El lloc web té per objecte principal informar sobre les activitats de Sumagrup, els seus productes i serveis.

Condicions d’utilització per a l’usuari


L’usuari es compromet a fer un ús adequat, correcte i lícit dels continguts i serveis del lloc web. Queden estrictament prohibides les activitats il·legals, il·lícites o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; i en general, tota conducta que atempti, indueixi o pugui atemptar contra el respecte a la dignitat humana i a principi de no discriminació per motius de raça, sexe, religió, opinió, nacionalitat o qualsevol altra circumstància personal o social; contra la protecció de la salut pública i dels consumidors i usuaris; o la protecció de la joventut i de la infantesa. Així mateix queda prohibida tota activitat dirigida a suplantar a qualsevol persona o entitat, o a interferir, violar, alterar o desconnectar el sistema, servidors, xarxes o continguts, així com, incomplir qualsevol requisit de connexió.
Sumagrup es reserva el dret a excloure l’usuari del servei sense previ avís, i a adoptar quantes mesures consideri oportunes en cada moment, a fi d’evitar les conductes i activitats indicades.

Propietat Intel·lectual o Industrial


S’adverteix expressament que tots els elements del lloc web estan subjectes a drets de propietat intel·lectual o industrial. El contingut, codis font, forma, disseny i denominació dels productes, aplicatius, eines, pàgines, marques, noms comercials, logotips, i gràfics, inclòs el copyright, són propietat, han estat cedits o objecte de llicència, a favor de Sumagrup per la qual cosa, l’autoria i el dret d’explotació en tots els seus termes i modalitats es troben protegits per les lleis mercantils i penals vigents, la infracció del qual, al marge de les responsabilitats pecuniàries corresponents, constitueix una activitat il·lícita o delictiva. Totes les marques comercials són reconegudes als seus propietaris.

Política de Privacitat


L’usuari a través de les diferents àrees que formen part del lloc web pot visitar, obtenir informació, manejar una sèrie d’aplicatius o eines i contractar serveis.

Tot això i això no obstant, l’usuari ha de ser conscient i se li adverteix expressament de que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.

 • a) Navegació
  La simple navegació a través del lloc web de Sumagrup té caràcter gratuït i no exigeix el registre previ per part de l’usuari.
  S’adverteix expressament a l’usuari que el lloc web de Sumagrup NO utilitza “cookies”.
 • b) Dades de caràcter personal
  El lloc web de Sumagrup en cap cas li requereix el registre de les seves dades personals.
 • c) Responsabilitat
  Sumagrup no assumeix cap responsabilitat derivada de la utilització per part de l’usuari dels continguts del lloc web, reservant-se el dret a modificar, substituir, actualitzar, renovar, impedir l’accés, interrompre, bloquejar, suspendre temporalment o cancel·lar amb caràcter definitiu qualsevol servei, subministrament d’informació o qualsevol altre contingut, ja sigui amb relació a un usuari concret o en general.
  Llevat que s’estableixi expressament el contrari en cada cas, Sumagrup no intervé, participa, ni assumeix cap garantia amb relació als serveis o productes oferts per tercers proveïdors accessibles mitjançant hiperenlaces o marcs publicitaris.
  Sumagrup no assumeix cap responsabilitat pels danys que puguin causar-se als equips dels usuaris per possibles virus informàtics contraguts per l’usuari a causa de la seva navegació pel lloc web o per qualsevol altres derivats de la seva navegació.
  Finalment s’adverteix a l’usuari que les pàgines web de Sumagrup poden facilitar l’accés mitjançant enllaços (links) a diferents llocs web corresponent a entitats, companyies, institucions o organitzacions alienes a Sumagrup. Sumagrup no serà responsable amb relació al registre en els esmentats llocs webs de les dades personals per part de l’usuari.